Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
O mnie - Dominik Cyryl Stajnbart

Polityka, będąca sztuką oraz służbą a nie narzędziem wyzysku, to działanie na rzecz ideału poprzez rzeczywistość.

~Charles de Gaulle

O mnie

Witam na mojej stronie internetowej. Dzięki niej będziecie w stanie Państwo w łatwy sposób komunikować się ze mną w przyjaznej i nowoczesnej formie. Podobnie dowiecie się także nieco na temat mojej działalności społecznej, politycznej i zawodowej. Będę mógł również zaprezentować Państwu mój punkt widzenia na wydarzenia w Toruniu, a także planowane działania na rzecz jego mieszkańców.

Kim jestem i czym się zajmuję.

Urodziłem się w 1981 roku i od urodzenia jestem związany z Toruniem. W czasach szkolnych a także studenckich byłem aktywnym wolontariuszem. Z wykształcenia jestem informatykiem i w pracuję w tym zawodzie od 2004 r. Pierwsze szlify zdobywałem w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, gdzie oprócz obowiązków czysto informatycznych brałem aktywny udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizowałem także, w pionie szkolenia, System Zarządzania Jakością ISO 9001. W okresie poprzedzającym wstąpienie Polski do UE aktywnie uczestniczyłem w realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych z naszego województwa. Początkowo realizowanych ze środków funduszu PHARE, później zaś finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod koniec mojej kariery zawodowej w tej firmie został mi powierzony nadzór nad przygotowaniem ośrodków w Toruniu, Chełmnie i Grudziądzu do audytu certyfikującego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Po szybkiej, udanej certyfikacji pełniłem funkcję audytora wewnętrznego. Jednocześnie z pracą zawodową podjąłem decyzję o zawodowym usamodzielnieniu.

Aktualna działalność zawodowa

Niezależnie od wykonywanej do maja 2008 roku pracy zawodowej, 1 września 2005r., po kilkumiesięcznych przygotowaniach rozpocząłem, własną działalność gospodarczą DuoKomp Software & Web Development. Przez pierwsze miesiące spółka zajmowała się tworzeniem stron internetowych, by wraz z upływem czasu wyspecjalizować się w tworzeniu oprogramowania. Obecnie naszą ofertę uzupełnia informatyka śledcza, a także informatyczne zabezpieczenie biznesu z audytami bezpieczeństwa teleinformatycznego włącznie. Jestem certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013.

Działalność polityczna i społeczna

Czas rozbudowy firmy, był czasem ograniczonej działalności społecznej. Pod koniec 2012 roku podjąłem decyzję o powrocie do aktywnego pomagania innym. Był to też moment, w którym stwierdziłem, że dojrzałem do podjęcia działalności politycznej. Skutkowało to wstąpieniem 17 grudnia 2012r. w szeregi Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Już pod koniec 2013r. zostałem delegatem na kongres powiatowy.

W trakcie aktywnego działania w tym ugrupowaniu ujawniły się różnice w naszym postrzeganiu spraw istotnych z mojego punktu widzenia. 1 maja 2013r. zadebiutował Lewicowy Obserwator, portal, którego misją jest prezentowanie obiektywnego punktu widzenia na otaczającą nas rzeczywistość, ze szczególnym piętnowaniem wszelkich prób zawłaszczania patriotyzmu przez organizacje prawicowe. Strona ta, założona przez cztery osoby reprezentujące podobne poglądy.

Szybko okazało się, że takich osób jest więcej. Nie minęło pół roku, a 26 października odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego „Pomost”, będącego ucieleśnieniem wyznawanych przeze mnie idei. W stowarzyszeniu tym pełnię zaszczytną rolę wiceprezesa, zajmującego się inicjowaniem i koordynowaniem akcji charytatywnych skierowanych do najuboższych oraz najmłodszych mieszkańców naszego miasta i powiatu. Od 2017 roku wraz z grupą przyjaciół, toruńskich społeczników, tworzę nieformalną grupę Obywatelski Toruń.

Ciekawsze osiągnięcia

W wyborach samorządowych z 2014 kandydowałem w okręgu nr 1 z listy KKW SLD Lewica Razem (pozycja nr 7), a w minionych startowałem już jako lider listy KKW SLD Lewica Razem w okręgu nr 1. Od 21 kwietnia 2016 roku jestem członkiem Rady Powiatowej SLD w Toruniu, natomiast w okresie od 26 kwietnia tegoż roku do 12 stycznia 2019 r. pełniłem funkcję jej Wiceprzewodniczącego. Tego dnia nadzwyczajny zjazd powiatowy powierzył mi funkcję Sekretarza, którą pełnię do dziś.

Niedawno zostałem absolwentem 25 Szkoły Liderów Politycznych. Najstarszego w Polsce programu edukacji przywódczej. Program oparty na jest czterech filarach. Refleksji nad wartościami w polityce i życiu publicznym. Zdobyciu wiedzy i dyskusji na kluczowe dla Polski tematy. Poznaniu narzędzi mających na celu budowanie poparcia politycznego Profesjonalizacji aktywności politycznej a także określeniu swojej drogi jako lidera publicznego. Jednakże głównym celem szkoły jest poprawa jakości debaty i życia politycznego, poprzez przywództwo oparte na wartościach, i merytorycznej argumentacji.

Moja działalność społeczno-polityczna nie uszła uwadze mieszkańców i została dostrzeżona. Zostałem nominowany w plebiscycie Gazety Pomorskiej – Osobowość Roku 2017 w kategorii Samorządność i Społeczność lokalna.

Poglądy i zainteresowania

Jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych przy zachowaniu ordynacji proporcjonalnej (model australijski) w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Wprowadzenia dwukadencyjności w polskim parlamencie oraz władzach samorządowych, a także renegocjacji konkordatu w celu wyraźniejszego oddzielenia władzy od wiary.

Ostatnio w ramach treningu umysłu, po godzinach, tworzę strony i serwisy internetowe. To takie zawodowe wypaczenie, którego trudno się pozbyć :). Z biegiem czasu ich ilość rozrosła się na tyle, że postanowiłem publikować na tej stronie również co ciekawsze projekty. W trakcie zajęć Szkoły Liderów zainteresowała mnie także tematyka debat oksfordzkich.