Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
9 dni protestów w obronie niezawisłości Sądów - Dominik Cyryl Stajnbart

9 dni protestów w obronie niezawisłości Sądów

<p><strong>Zaczęło się 12 lipca gdy Sejm przyjmował zmiany w ustroju sądów powszechnych i KRS. Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia by pod budynkami sądów w całej Polsce zapalić świeczkę nadziei i utworzyć z nich Łańcuch Światła spotkał się z niebywałym odzewem społecznym. 16 lipca pod budynkiem Sądu Okręgowego w Toruniu było nas około 500 osób cztery dni później liczba ta podwoiła się i podwajała się co kolejne dwa dni. W szczytowym momencie protestowało nas w mieście przeszło 4 tysiące osób, a w skali kraju ponad milion. Opłaciło się w poniedziałek 24 lipca Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zwrócił do Sejmu (zawetował) dwie (najbardziej kontrowersyjne) z trzech ustaw. O Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

W kwestii Sądów był czas walki i protestów, który był sukcesem demokratycznej opozycji. Teraz przyszedł czas debaty i dialogu. Jeszcze większa polaryzacja społeczeństwa będzie działać już tylko na szkodę opozycji, stawiając ją w roli antyPiS bez własnego pomysłu na Polskę. Pozostawiam to pod rozwagę. Jednakże w ramach przypomnienia zapraszam na relację wideo z ostatnich protestów.

16.07 Łańcuch Światła – Dzień pierwszy

17.07 Łańcuch Światła – Dzień drugi

18.07 Łańcuch Światła – Dzień trzeci

19.07 Łańcuch Światła – Dzień czwarty

20.07 Łańcuch Światła – Dzień piąty

21.07 Łańcuch Światła – Dzień szósty

22.07 Łańcuch Światła – Dzień siódmy

23.07 Łańcuch Światła – Dzień ósmy – Protest pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

24.07 Łańcuch Światła – Dzień dziewiąty – dla mnie ostatni

Podsumowanie

Opozycja oraz, co najważniejsze społeczeństwo, osiągnęli niebywały sukces. Udało się zatrzymać polityczny nadzór władzy wykonawczej nad sądowniczą. Choć Prezydent  RP zawetował jedynie dwie z trzech ustaw, dał jasny sygnał do dialogu. „Odebrał tlen” zarówno partii rządzącej jak i opozycji. Teraz to po naszej, opozycji, stronie znajduje się piłka i tylko od nas zależy w jakim kierunku podążymy. Dalsze protesty czy dialog? – to chyba najczęściej zadawane dziś pytanie. Opozycji parlamentarnej zależeć będzie na podtrzymaniu protestów. Moim zdaniem jednak większa polaryzacja społeczeństwa będzie działać już tylko na szkodę tej opozycji, stawiając ją w roli antyPiS bez własnego pomysłu na Polskę. Zostawiam to pod rozwagę sejmowym politykom. Sam udzielam Prezydentowi RP kredytu zaufania. Jeżeli projekty ustaw jego autorstwa będą przestrzegać zasad trójpodziału władz i niezawisłości sądów – ten temat uważać będę za zamknięty. W przeciwnym razie znów wyjdę na ulicę i będę protestować do skutku.

Leave a Reply

%d bloggers like this: