fbpx

Manifestacja Patriotyczna Środowisk Lewicowych

<p style=”text-align: justify;”>W dniu 1 września 2015 roku w Torunia na plantach Al. Jana Pawła II przy pomniku ku czci pomordowanym przez hitlerowców spotkają się przedstawiciele środowisk lewicowych aby upamiętnić Polaków, którzy oddali życie w okresie 1939-1945. Będzie to kolejna okazja do integracji lokalnych środowisk lewicowych.

Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe „Pomost”, które do komitetu organizacyjnego zaprosiło przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej, Racji Polskiej Lewicy, Unii Lewicy, Polskiej Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej. W zgromadzeniu wezmą udział także zaproszeni przedstawiciele innych organizacji i osoby prywatne.

Druga wojna światowa, w której zginęło około 300 tys. żołnierzy polskich oraz kilka milionów obywateli zakończyła się dla Polski apokaliptyczną katastrofą. Historia to wrota przyszłości i znajdujemy w niej odpowiedzi na wszystkie pytania, które są aktualne także dzisiaj. Oderwanie od rzeczywistości ówczesnych elit politycznych, w okresie poprzedzającym jak i w trakcie drugiej wojny światowej było powodem ogromnych strat.

Pierwszy września 2015 roku jest okazją do refleksji na temat analogii zdarzeń i okoliczności historycznych do wydarzeń dzisiejszych. Rolą każdego z nas, ale także obowiązkiem obywatelskim jest czynne działanie na rzecz pokoju w Europie. Poprawność polityczna nie może przesłonić konieczności mówienia prawdy. A prawdą jest to, że środowiska lewicowe są gwarantem realizmu i pragmatyzmu politycznego wobec rządzących i prawicowej opozycji.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Torunia. Rozpoczynamy o godzinie 10.00 w miejscu wskazanym na poniższej mapce.

Manifestacja - Mapka

Leave a Reply

%d bloggers like this: