Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Miejska polityka mieszkaniowa

Co miasto powinno zrobić by poprawić młodym warunki do zamieszkania w Toruniu? – Odpowiedź na pytanie Wyborcy

 

<span class=”userContent”>Funkcjonujący w Polsce system budowy nowych mieszkań oparty na firmach deweloperskich i kredycie hipotecznym nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych szerszej grupy obywateli. Dodatkowo ogranicza mobilność młodych ludzi i przywiązując ich do obciążonych kredytem mieszkań, uniemożliwia przemieszczanie się w celu poszukiwania lepszej pracy.
System ten nie daje też żadnych szans ludziom pracującym na umowach śmieciowych czy też gorzej radzącym sobie z wymogami otaczającej rzeczywistości.
Na całym cywilizowanych świecie istnieją obok wymienionego inne systemy umożliwiające zamieszkanie w przyzwoitych warunkach.
Czy ma Pani/ Pan pomysł na to, jak umożliwić młodym ludziom zamieszkanie w Toruniu?

Problem mieszkaniowy nie dotyczy tylko Torunia, jest to problem, z którym zmagają się samorządowcy (z lepszym lub gorszym skutkiem) w całej Polsce. Przygotowując swój program wyborczy zetknąłem się z ciekawym artykułem odpowiadającym na pytanie: Gdzie w Polsce najłatwiej rozpocząć samodzielne życie. Autorzy artykułu wzięli pod lupę 33 czynniki wpływające na atrakcyjność danej lokalizacji dla ludzi młodych.

Jak w tym zestawieniu wypadł Toruń? – dość blado, zajmując 15 pozycję. Nie dość, że wyprzedziły go niemal wszystkie miasta wojewódzkie, to znacznie wyżej uplasowały się nawet Radom i Płock, gdzie koniunkturę napędza praktycznie jedna branża. Ten wynik oznacza jedno – w naszym mieście w tej sprawie jest wiele do nadrobienia.

Co zatem zrobić by poprawić młodym warunki do zamieszkania w Toruniu?

Pani Maria pyta o sposób na rozwiązanie problemu mieszkaniowego, ja jednak w swojej odpowiedzi rozszerzę pytanie: Co zrobić by Toruń był miastem przyjaznym dla młodych?

Siła przyciągania młodych ludzi do konkretnego miasta zależy od wielu czynników, jednak skupię się w niniejszym tekście nad najważniejszymi, najsilniej wpływającymi na podjęcie takiej decyzji:

 • niskie bezrobocie wśród osób w wieku 24-35 lat,
 • dostępność mieszkań do kupna lub pod wynajem,
 • aktywna polityka prorodzinna,
 • niski stosunek ceny metra kwadratowego lokalu do średniego wynagrodzenia,
 • polityka sprzyjająca przedsiębiorczości,

Sposoby na zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi młodych.

Opisywałem je przy okazji omawiania problemu starzejącego się społeczeństwa i zaliczam do nich następujące rozwiązania:

 • stypendia dla uczniów szkół zawodowych,
 • określanie limitów w szkołach średnich na podstawie prognoz instytucji rynku pracy (PUP, WUP),
 • stworzenie warunków zachęcających inwestowanie w przemysł nowych technologii w tym ich badania i rozwój przy wykorzystaniu lokalnych ośrodków akademickich.
 • budowa i rozwój parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości

Metody na zwiększenie dostępności lokali mieszkaniowych na lokalnym rynku.

W tej kwestii miasto musi przede wszystkim:

 • zwiększyć skalę inwestycji w ramach budownictwa społecznego,
 • stworzyć przyjazne warunki dla rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej,
 • wdrożyć rozwiązania ekonomiczno-prawne zachęcające istniejące spółdzielnie mieszkaniowe do inwestowania w budowę nowych budynków mieszkalnych,

Aktywna polityka prorodzinna

W Toruniu jak opisywałem wcześniej przy okazji problemu starzejącego się społeczeństwa a także strategii dla toruńskiej oświaty powinna polegać przede wszystkim na:

 • utworzeniu w szpitalu miejskim oddziału położniczego,
 • zwiększenie liczby miejskich żłobków i przedszkoli
 • wprowadzenie darmowych, ciepłych posiłków w szkołach dla wszystkich dzieci
 • tworzenie miejskich „przestrzeni” przyjaznych rodzinie (parków, skwerów),
 • promocyjne stawki dla rodzin z dziećmi w komunikacji miejskiej, teatrach, muzeach czy kinach,

Zmniejszenie stosunku ceny metra kwadratowego lokalu do średniego wynagrodzenia,

Realizować można dwutorowo:

 • poprzez zmniejszenie bezrobocia, skutkujące naturalnym zwiększeniem poziomu płac, (opisane w artykułach o starzejącym się społeczeństwiestrategii dla toruńskiej oświaty a także moim programie wyborczym,
 • stymulowaniem podaży na rynku mieszkaniowym wymienione w punkcie związanym z metodami na zwiększenie dostępności lokali mieszkaniowych, a także o czym wielu zapomina zwiększeniu puli miejskich lokali komunalnych (opisane na końcu niniejszego tekstu)

Polityka sprzyjająca przedsiębiorczości,

To temat na osobny artykuł, jednakże w mojej ocenie miasto może realizować ją w następujący sposób:

 • stworzenie warunków zachęcających inwestowanie w przemysł nowych technologii w tym ich badania i rozwój przy wykorzystaniu lokalnych ośrodków akademickich.
 • budowa i rozwój parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości,
 • promocja i dofinansowanie międzypokoleniowej spółdzielczości,
 • wprowadzenie miejskiego systemu doskonalenia zawodowego.

Powyższy program ma realne szanse zachęcić młode pokolenia do zamieszkania w Toruniu lub jego okolicach, dodatkowo gwarantuje miastu stabilny wzrost zarówno gospodarczy jak i demograficzny.

Inne rozwiązania systemowe.

Odpowiadając na drugą część pytania dotyczącą innych systemów umożliwiających zamieszkanie w przyzwoitych warunkach. Proponuję następujące rozwiązania (z powodzeniem stosowane w innych miastach w Polsce):

 • wynajem przez gminę od osób trzecich (w tym spółdzielni) lokali, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne – to swoistego rodzaju system miejskich „dopłat” prorodzinnych,
 • przejmowanie przez miasto lokali zadłużonych, od osób wobec których sąd orzekł eksmisję, w zamian za przydzielenie im mniejszych lokali socjalnych (adekwatnych do ich możliwości finansowych). W systemie tym miasto powiększy pulę dostępnych lokali komunalnych,
 • utworzenie toruńskiego funduszu poręczeń mieszkaniowych, zapewniającego osobom młodym wkład własny na zakup mieszkań budowanych w ramach budownictwa społecznego, finansowanych z kredytów hipotecznych. Miasto doliczałoby nieoprocentowaną ratę do czynszu mieszkańca.

 

Komentarze

 1. Tadek pisze:

  Niczego sobie 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: