Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej - Dominik Cyryl Stajnbart

<p>Dzisiaj w samo południe pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945” odbyły się oficjalne uroczystości miejskie z okazji 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Tradycyjnie już dzień ten obchodziłem właśnie w tym miejscu. Tym razem jednak w nowej dla siebie roli, członka oficjalnej delegacji SLD w Toruniu. Wraz z przewodniczącym Markiem Joppem i członkiem naszej partii Piotrem Malinowskim złożyliśmy wiązankę w imieniu naszego ugrupowania oraz  Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke.

Leave a Reply

%d bloggers like this: