fbpx

Walka o czyste powietrze w Toruniu. Smog – Stop

<p>Rada Miasta Torunia przyjęła wczoraj wspólny apel radnych Czasu Mieszkańców oraz Platformy Obywatelskiej w przyjęcia na szczeblu rządowym jak i sejmiku województwa przepisów antysmogowych. Dzień wcześniej pod toruńskim magistratem urządziliśmy w tej sprawie pikietę, by wywrzeć dodatkową presję na naszych rajców. W jej trakcie zbieraliśmy podpisy pod naszym apelem o jak najszybsze przyjęcie wyżej wymienionych projektów. Poniżej jego treść, oraz zdjęcia z pikiety Smog – Stop autorstwa Marka Krupeckiego.


Toruń, dnia 22 listopada 2017 r.

Sz. P.
Marcin Czyżniewski
Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Szanowny Panie Przewodniczący!

Toruń, jak wiele miast w Polsce zmaga się od lat z problem zanieczyszczenia powietrza. Według październikowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska nasz kraj jest rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami. Średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy o 500-600%. Podobnie ma się sprawa w przypadku zanieczyszczenia pyłami PM10, które zarówno w bieżącym badaniu jak i w archiwalnych danych średniego stężenia dla lat 2013-2015 plasują nas na drugim (zaraz po Bułgarii) miejscu spośród 28 państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że problem ma charakter wieloletni a sytuacja nie ulega znaczącej poprawie. Dlatego też, jak i wobec braku zdecydowanych kroków ze strony rządowej, widzimy konieczność niezwłocznego podjęcia stosownych działań przez samorządy. Najbardziej widocznym byłoby zajęcie przez Radę Miasta stanowiska w tej sprawie oraz podjęcie inicjatywy w celu przekonania władz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do konieczności niezwłocznego przyjęcia stosownych przepisów anty-smogowych.

W chwili obecnej w urzędzie zostały złożone dwa apele związane z poprawą jakości powietrza w naszym mieście. Pierwszy – Klubu Platformy Obywatelskiej z 18 września 2017 roku – kierowany do Premier Beaty Szydło, oraz drugi – Czasu Mieszkańców, złożony 6 października 2017 roku przez Radnego Jakuba Gołębiewskiego – kierowany do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako, że adresowane są do dwóch różnych instytucji, posiadających odmienny zakres kompetencji w sprawie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, apelujemy do Pana jak i Szanownej Rady Miasta o wprowadzenie obu apeli pod jej obrady na najbliższej sesji.

Rozumiemy także stanowisko Pana Przewodniczącego (wyrażone w doniesieniach prasowych), i chęć połączenia obydwóch apeli w jeden, jednakże się z nim nie zgadzamy. Uważamy bowiem, że działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz województwie powinny być prowadzone niezależnie od rozwiązań na szczeblu krajowym i uzupełniać się wzajemnie. Dlatego też w naszej ocenie oba wyżej wymienione apele powinny zostać przyjęte i wystosowane niezależnie.

Z poważaniem
Mieszkańcy Torunia


Smog w Toruniu jak w wielu polskich miastach ma się dobrze. Wobec braku zdecydowanej reakcji rządu w walce z problemem, na 14 antysmogowych obietnic rządu ogłoszonych 17 stycznia 2017 r. do dziś spełniono zaledwie jedną, konieczność zadbania o jakość powietrza spoczywa samorządach.

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska, z października jesteśmy rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami. Średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy o 500-600 procent. Na 28 państw Unii Europejskiej najwyższe średniodobowe stężenia pyłów PM10 odnotowano w Bułgarii, Polska znalazła się na drugim miejscu. Identyczna sytuacja wystąpiła również dla średniego stężenia PM10 dla lat 2013-2015. Oznacza to, że smog w Polsce jest problemem o charakterze wieloletnim i nie ulega znaczącym zmianom.

Toruń pod względem czystości powietrza jest sklasyfikowany w najniższej najgorszej kategorii. – Pamiętajmy, że choć problem najbardziej odczuwalny jest przez osoby młode, w podeszłym wieku i z chorobami układu oddechowego, to jednak wdychanie rakotwórczych substancji, z nadmiarem których zmaga się Toruń, szkodzi nam wszystkim.

Smog można wyeliminować jedynie poprzez kompleksowe działania. Poczynając od ograniczenia niskiej emisji, poprzez konsekwentne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, na zwiększeniu świadomości i zmianie przyzwyczajeń mieszkańców kończąc.

Szersze informacje o tym czym jest smog i dlaczego jest taki groźny można znaleźć na stronie Polskiego Alarmu Smogowego.

Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń Pikieta smog - stop - Toruń

Leave a Reply

%d bloggers like this: