Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
„KOD łączy, nie dzieli”, czyli krótka-długa historia Toruńskiej Karty Seniora - Dominik Cyryl Stajnbart

„KOD łączy, nie dzieli”, czyli krótka-długa historia Toruńskiej Karty Seniora

Toruńska Karta Seniora

<p>Gościnny artykuł w serwisie kujawsko-pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji. Prezentuje on długą drogę jaką przeszedł projekt Toruńskiej Karty Seniora od koncepcji z 2011 roku do jej uchwalenia 21 lipca 2016r. Historia prezentuje również, jak osoby o otwartych umysłach, mimo dzielących ich różnic ideologicznych, mogą nawiązać współpracę w imię wyższego celu. Mówi także  tym jaką moc sprawczą może mieć głos zwykłego obywatela, o ile zdecyduje się on na aktywną formę jego wyrazu.

Archiwum artykułu w serwisie Webarchive

Leave a Reply

%d bloggers like this: