Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Wytrąćmy władzy kij z rąk - Dominik Cyryl Stajnbart

<p>Samozachwyt, w jaki popadli niektórzy dziennikarze oraz działacze Komitetu Obrony Demokracji na skutek kwietniowych sondaży dających temu ruchowi poparcie społeczne większe od poparcia partii rządzącej było przyczynkiem do napisania tegoż artykułu. Jest on także próbą analizy fenomenu jakim są, wciąż wysokie, notowania Prawa i Sprawiedliwości, a także próbą przedstawienia sposobu odwrócenia tegoż trendu. Co ciekawe, chyba przez kontrowersyjne tezy, KOD nie był zbytnio zainteresowany publikacją artykułu, jednakże zmobilizował on niektórych działaczy tegoż ruchu do szerszego spojrzenia na problem, czego efektem była współpraca KOD, Stowarzyszenia Weteranów Pracy oraz toruńskiego SLD w akcji zbierania podpisów pod projektem toruńskiej karty seniora. 

Wytrąćmy władzy kij z rąk!

Leave a Reply

%d bloggers like this: